Lietošanas noteikumi

PasūtamKopā kopīgās pasūtīšanas platformas preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi

1. JŪS SAPROTAT

 1. Pārdevējs – PasūtamKopā – Tellimekoos OÜ, uzņēmums, kas dibināts un darbojas saskaņā ar Igaunijas Republikas likumiem, reģistrācijas kods: 16510660, juridiskā adrese Tallina, Pikk 44, 10133, Harju apriņķis, Igaunijas Republika.
 2. Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas ir vismaz 18 gadus veca, kas iegādājas preces un pakalpojumus PasūtamKopā interneta veikalā vai izmanto interneta veikalu vai plāno iegādāties preces vai pakalpojumus no PasūtamKopā personīgo, ģimenes, mājsaimniecības vai biznesa vajadzību apmierināšanai un vai profesionāliem nolūkiem.
 3. Interneta veikals – PasūtamKopā elektroniskais interneta veikals vietnē pasutamkopa.lt, kas paredzēts mēbeļu, lielāka izmēra mājsaimniecības un dārza preču vai citu vietējas izcelsmes preču pasūtīšanai no ārvalstu rūpnīcām bez liela uzcenojuma no importētājiem un izplatītājiem.
 4. Pirkšanas-pārdošanas līgums – preču pirkšanas un pārdošanas līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju saskaņā ar Interneta veikala preču pirkšanas un pārdošanas noteikumiem.
 5. Preces — ietver gan preces, gan pakalpojumus, ja vien nav skaidri norādīts vai konteksts norāda citādi.
 6. Noteikumi un nosacījumi – šie preču attālinātās pirkšanas un pārdošanas noteikumi, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, Pārdevēja piedāvāto preču un pakalpojumu iegādes noteikumus un apmaksas noteikumus tos, preču un pakalpojumu piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus noteikumus, kas saistīti ar preču un pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu Interneta veikalā.

 

2. VISPĀRĪGIE PASŪTĪŠANAS NOTEIKUMI

 • Pircējs var iegādāties Preces Interneta veikalā, tikai piekrītot šiem Noteikumiem un nosacījumiem. Pircējs, apstiprinot, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, apņemas tos pildīt un ievērot, piekrīt Noteikumu piemērošanai un apliecina, ka ir tos sapratis.
 • Pārdevējam ir tiesības mainīt Noteikumus. Noteikumu izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Interneta veikalā. Ja Pircējs pēc Noteikumu izmaiņu publicēšanas jebkādā veidā izmanto Interneta veikalu, tiek uzskatīts, ka viņš ir piekritis visām Noteikumu izmaiņām.
 • Preces interneta veikalā var iegādāties tikai reģistrēti Pircēji.
 • Lai reģistrētos, Pircējs aizpilda reģistrācijas veidlapu un iesniedz tajā nepieciešamos datus (turpmāk “Reģistrācijas dati”). Pircējs ir personīgi atbildīgs par Reģistrācijas datu pareizību, konfidencialitāti un (vai) uzglabāšanu.
 • Lai iegādātos preces, Pircējs veic pasūtījumu Interneta veikalā, aizpildot elektronisko pasūtījuma veidlapu.
 • Lai iesniegtu pasūtījumu, ir jāveic šādas darbības:
  • Pievieno iepirkumu grozam atbilstošo Preci;
  • Dodieties uz iepirkumu grozu, nospiežot iepirkumu groza pogu lapas augšpusē;
  • Aizpildiet pieprasītos laukus, izvēlieties atbilstošo transporta un apmaksas veidu;
  • Izlasiet pirkšanas un pārdošanas noteikumus un, ja piekrītat, apstipriniet savu piekrišanu;
  • Nospiediet pogu “Iesniegt pasūtījumu” un apmaksājiet pasūtījumu.
  • Pēc tam uz e-pastu saņemsiet pasūtījuma apstiprinājumu, un Jūsu pasūtījums tiks nosūtīts uz attiecīgās preces vai produktu ražotni izpildei.
 • Par katru pircēja pasūtījumu tiek slēgts atsevišķs pirkšanas un pārdošanas līgums.
 • Pirkšanas un pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu starp Pircēju un Pārdevēju, ja Pircējs:
  • iesniedz pasūtījumu un norāda piegādes nosacījumus;
  • apstiprina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, izvēlas apmaksas veidu un veic pasūtījuma apmaksu ar bankas saiti, nomaksu vai dalītu maksājumu. Visi maksājumi, kas veikti tīmekļa vidē tellimekoos.ee, notiek Montonio OÜ drošajā tīmekļa vidē www.montonio.com.
  • Pārdevējs apstiprina Pircēja pasūtījumu, uzrādot un/vai nosūtot pasūtījuma rekvizītus, apstiprinājuma ziņojumu (pa e-pastu un/vai telefonu) un/vai rēķinu.
 • Pirms pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas Pārdevējs pircējam var nosūtīt arī citus starpposma apstiprinājumus, piemēram, maksājuma saņemšanas apstiprinājumu u.c.
 • Pirkšanas un pārdošanas līgums ir spēkā līdz no šī līguma izrietošo saistību izpildei. Pirkšanas un pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Prece ir nodota Pircējam.
 • Pēc Pircēja pasūtījuma apstiprināšanas Pircējs apņemas samaksāt Preču cenu un pieņemt Internetveikalā pasūtītās Preces. Pēc maksājuma galīgās apstiprināšanas pasūtījumam vairs nav iespējams pievienot papildu preces. Preces cenai tiek pievienota papildu iekšzemes transporta maksa, kas tiek aprēķināta Pircējam atbilstoši piegādes adresei un preces izmēram un svaram. Precīza transporta izmaksu summa Pircējam tiek parādīta iepirkumu grozā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.
 • Iekšzemes transportu veic Itella. Jūs pats varat izņemt preces OÜ AMV Logistics loģistikas centrā www.amvl.ee. Noliktavas adrese: Sinikivi tee 11, 75306 Rae pašvaldība, Harju apriņķis, tālrunis +372 588 62 400.
 • Pārdevējs var atteikties apstiprināt Pircēja pasūtījumu vai atteikties no tā, ja:
  • Pircējs neizpilda visus Preču pasūtīšanas nosacījumus;
  • Pārdevējs 7 dienu laikā nepasūta pircēja ieteikto preci vai nesaņem nepieciešamo pasūtījumu daudzumu (abonentu limits) kolektīvai piegādei;
  • Citu iemeslu dēļ, par kuriem var paziņot Pircējam atsevišķi.

 

3. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 • Pircējam ir tiesības:
  • tiesības iegādāties Preces Interneta veikalā saskaņā ar Noteikumiem, citiem Pārdevēja norādījumiem un Igaunijas Republikas tiesību aktiem;
  • tiesības atkāpties no Internetveikalā noslēgtā pirkuma un pārdošanas līguma, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā rakstiski paziņojot par to Pārdevējam Noteikumos paredzētajā kārtībā;
  • tiesības, ja iespējams, atgriezt vai apmainīt neatbilstošas ​​kvalitātes vai neatbilstošas ​​Preces;
 • Pircējs apņemas:
  • atteikuma gadījumā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā atgriezt Preci;
  • samaksāt pasūtītās Preces un piegādes cenu un veikt citus maksājumus (ja tas norādīts, slēdzot pirkšanas un pārdošanas līgumu) un pieņemt pasūtītās Preces;
  • pārbaudīt Preci pēc saņemšanas un paziņot Pārdevējam par sūtījuma bojājumiem, acīmredzamām neatbilstībām Noteikumos paredzētajā kārtībā;
  • pēc piegādes pakalpojuma vai citu Pārdevēja sniegto pakalpojumu izvēles radīt apstākļus to sniegšanai un pienācīgi apmaksāt šos pakalpojumus;
  • Preču atgriešanas izdevumu segšanai, kurus sedz Pircējs;
  • Ja mainās Pircēja reģistrācijas dati vai Preču piegādes dati, nekavējoties atjaunināt šos datus;
  • izpildīt citas prasības, kas noteiktas Noteikumos un Igaunijas Republikas tiesību aktos.

 

4. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 • Pārdevējam ir tiesības:
  • ierobežot vai apturēt vai atcelt Pircēja reģistrāciju vai pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma pamatota iemesla dēļ; Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja nodarītajiem zaudējumiem;
  • apturēt Interneta veikala darbību uz laiku vai pastāvīgi, mainīt Interneta veikalu vai atsevišķas tā daļas, visu vai daļu no tā satura, noteikt ierobežojumus Interneta veikalā veiktajiem pirkumiem, ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu, iepriekš
  • nebrīdinot Pircēju; Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Pircējam nodarīti šādu darbību rezultātā; mainīt Noteikumus, preču cenas, pirkuma noteikumus vai jebkurus citus ar Interneta veikalu saistītus norādījumus,
  • publicējot informāciju par šīm izmaiņām Interneta veikalā.
 • Pārdevējs apņemas respektēt Pircēja privātumu un aizsargāt viņa datu konfidencialitāti.
 • Ja Pārdevējs kādu iemeslu dēļ nevar Pircējam pārdot pasūtīto preci, viņam 2 (divu) darba dienu laikā ir jāatgriež visa pasūtījuma pirkuma cena, ieskaitot piegādes izmaksas, ja tās ir apmaksātas. Ja Prece tiek daļēji pārdota Pircējam, piegādes izmaksas tiek atmaksātas proporcionāli, atbilstoši atgriezto Preču daudzumam no pasūtījuma.

 

5. CENAS UN PREČU APMAKSA

 • Preču cenas Interneta veikalā un/vai uz pasūtījuma norādītas eiro un ietver PVN un citus iespējamos nodokļus un izmaksas.
 • Preces tiek pārdotas Pircējam Interneta veikalā par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī. Konkrētā Preču cena un par Preci maksājamā summa Pircējam tiks parādīta pēc iepirkumu groza aizpildīšanas.
 • Preces cenā nav iekļautas piegādes izmaksas. Ja nav norādīts citādi, piegādes pakalpojumi un citi pakalpojumi ir maksas. Šo pakalpojumu cenas un to aprēķināšanas un apmaksas kārtība ir noteikta Interneta veikalā.
 • Preces Interneta veikalā var iegādāties tikai pēc avansa maksājuma veikšanas vai nomaksas līguma noslēgšanas un pēc pasūtījumu veikšanas par koppasūtījumu norādīto atbilstošās preces daudzumu. Apmaksai par Precēm
 • Internetveikalā varat izmantot Interneta veikalā norādītos maksāšanas veidus.
 • Pirkuma dokumenti – pasūtījuma dati un PVN rēķini – Pircējam tiek sniegti elektroniski Pircēja kontā, no kurienes Pircējs tos var lejupielādēt un/vai izdrukāt.
 • Ja Pārdevējs Internetveikalā konstatē cenu kļūdu, tas nekavējoties par to informēs Pircēju. Šādā gadījumā Pircējam tiek dota iespēja atcelt pasūtījumu vai atkārtoti apstiprināt pasūtījumu par pareizo cenu.
 • Interneta veikalā Pircējs var droši norēķināties par pasūtījumu, izmantojot bankas saites, nomaksas partnerus un uz rēķina/e-rēķina pamata.
 • Preču apmaksa notiek caur bankas saiti vai bankas karti, pa daļām vai bezprocentu vairākās daļās.
 • Interneta veikals atbalsta šādas banku saites: Swedbank, SEB, LHV banka, Luminor banka un COOP banka.
 • “Nomaksa” un “Samaksa trīs vai četros maksājumos” bez procentiem ir Montonio starpniecība, tādā gadījumā Pircējs slēdz atsevišķu līgumu ar minēto pakalpojumu sniedzēju. Nomaksas un “Maksājiet vairākās daļās bez procentiem” gadījumā klientam nav jāmaksā pirms Preču saņemšanas.
 • Pasūtījums tiek apstrādāts, tiklīdz Pircējs ir samaksājis par Preci (nauda ir saņemta Pārdevēja norēķinu kontā) vai Pircējs ir noslēdzis līgumu ar nomaksu pakalpojumu sniedzēju.
 • Ar maksājumiem saistītās pakalpojumu maksas sedz Pircējs.
 • Norēķini tiek veikti EUR.

 

6. PREČU PIEGĀDE

 • Iespējamie Preču piegādes veidi tiek parādīti pēc tam, kad Pircējs ir aizpildījis iepirkumu grozu un ievadījis piegādes adresi.
 • Preču piegāde ir maksas pakalpojums.
 • Ja Pircējs izvēlas piegādes pakalpojumu, piegādes cena Pircējam tiks parādīta pasūtīšanas procesa beigās pirms maksājuma veida izvēles un/vai maksājuma veikšanas. Preču piegādes cena tiek apmaksāta avansā kopā ar preču apmaksu.
 • Iekšzemes pārvadājumus veic Itella.
 • Par iespējamo Preču piegādes laiku pircējs tiks informēts pirms pirkuma un pārdošanas līguma noslēgšanas. Paredzamā informācija par piegādes laiku tiek parādīta pasūtījuma logā pirms pirkuma pabeigšanas. Pārdevējs piegādā Preces pēc iespējas īsākā piegādes termiņā. Pircējs tiek pastāvīgi informēts par viņa pasūtījuma statusu un informācija par pasūtījuma statusu tiek nosūtīta uz Pircēja ievadīto e-pasta adresi. Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai preces piegādātu pēc iespējas īsākā laikā.
 • Izvēloties kurjerpasta pakalpojumu savam pasūtījumam, jūs apliecināt, ka esat gatavs saņemt pasūtījumu izvēlētajā adresē norādītajā laikā. Jūs saņemsiet paziņojumu. Ja jūs nereaģēsiet uz kurjerpasta nosūtītajiem paziņojumiem vai nemainīsiet kurjerpasta piedāvāto piegādes laiku un nepieņemsiet piegādi noteiktajā laikā, jums būs pienākums vēlreiz samaksāt pilnu kurjerpasta “no durvīm līdz durvīm” maksu.
 • Pasūtot piegādes pakalpojumu, Pircējs norāda precīzu Preču piegādes vietu un rada piemērotus apstākļus preču izkraušanai (atslēdz vārtus, paceļ barjeru, atver durvis utt.). Piegādātās Preces tiek nodotas Pircējam tikai pa durvīm; preču piegādei nedrīkst izmantot balkonus un logus.
 • Kad preces tiek piegādātas Pircējam, Preces tiek izkrautas Pircēja norādītajā vietā. Ja Prece ir jāpārvieto vai jānogādā uz citu vietu, Pircējs parūpējas par Preces pārvietošanu vai nogādāšanu uz to.
 • Ja Pircējs saskaņotajā Preču piegādes laikā un 20 (divdesmit) minūtes pēc tās neļauj Pārdevēja pārstāvim ierasties Pircēja pasūtījumā norādītajā Preču izkraušanas adresē, sūtījums tiek uzskatīts par nepiegādātu Pircēja vainas dēļ. Šajā gadījumā Pircēja pasūtītās Preces tiks nogādātas Pārdevēja noliktavā un Pārdevēja pārstāvis vienosies ar Pircēju par nākamo iespējamo Preču piegādes datumu. Ja 3 darba dienu laikā ar Pircēju nesazināsies un tādēļ preces nebūs iespējams piegādāt, Prece tiks atgriezta Pārdevēja noliktavā. Pārdevējs uzglabā Preces amvl.ee AMVl Logistics OÜ noliktavā, un AMV Logistics var izrakstīt Pircējam papildu rēķinu par papildu glabāšanu. Ja Pircējs vēlas, lai Pārdevējs atkārtoti piegādā pasūtītās Preces, viņš atkārtoti samaksā Pārdevējam par piegādi jaunajā norunātajā laikā atbilstoši Preču sākotnējās piegādes likmēm.
 • Maksa par preču piegādi ietver preces piegādi līdz ēkas ārdurvīm. Pircējs pats organizē preces piegādi pa kāpnēm vai pasūta to pie Pārdevēja pārstāvja par papildus samaksu. Piemaksas apmērs jānorāda Interneta veikalā.
 • Saņemot preci, Pircējs pārbauda sūtījumu un preču daudzumu, kvalitāti un sastāvu. Ja Pircējs pamana, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts, bet preces daudzumā, kvalitātē vai sastāvā nav trūkumu, Pircējs iepakojuma bojājumu atzīmē piegādes apstiprinājuma veidlapā vai veidlapās, kuras iesniedz persona, kas piegādājusi sūtījumu. Šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka prece ir piegādāta bojātā iepakojumā, bet to daudzums, kvalitāte un sastāvs ir atbilstoši pirkuma-pārdošanas līgumam, un prece uzskatāma par pienācīgi piegādātu.
 • Ja Pircējs konstatē Preces kvalitātes un/vai sastāva nepilnības, Pircējs var nepieņemt Preces, kas neatbilst kvalitātes un/vai sastāva prasībām. Pircējs atzīmē atteikumu pieņemt preces un uzskaita konstatētos trūkumus sūtījuma piegādes apstiprinājuma veidlapā un/vai sūtījuma piegādātājas iesniegtajās veidlapās. Ja Preču daudzumā ir iztrūkums, Pircējs to norāda arī sūtījuma piegādes apstiprinājuma veidlapā un/vai sūtījuma piegādātāja iesniegtajās veidlapās.
 • Ja Pircējs pieņem sūtījumu, neizsakot nekādus komentārus, Prece tiek uzskatīta par piegādātu nebojātā iepakojumā. Preču daudzums, kvalitāte un sastāvs tiek uzskatīts par atbilstošu pirkuma-pārdošanas līgumam, un ar preču pārdošanu un piegādi saistītie papildpakalpojumi uzskatāmi par pienācīgi sniegtiem.
 • Pircējs apņemas saņemt preci personīgi. Nododot preci, Pircējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un Pircējam nosūtītos pasūtījuma rekvizītus.
 • Pēc tam, kad Preces ir piegādātas Pircēja norādītajā adresē, Preces tiek uzskatītas par nodotām Pircējam neatkarīgi no tā, vai Pircējs vai jebkura cita persona, kas Preci saņēmusi norādītajā adresē, faktiski ir pieņēmusi Preci vai ne. Ja Pircējs pats nevarēja saņemt Preci un Preces tika piegādātas norādītajā adresē, Pircējam nav tiesību iesniegt Pārdevējam pretenzijas par Preču piegādi nepareizai personai. Ja Preces netiek piegādātas paredzētajā piegādes datumā, Pircējs par to informē Pārdevēju pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc paredzētā Preču piegādes datuma. Pretējā gadījumā Pircējs zaudē tiesības iesniegt pretenzijas Pārdevējam par Preču nokavētu piegādi un/vai nepiegādāšanu.
 • Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par Preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja Prece Pircējam netika piegādāta vai ja Prece Pircējam tika piegādāta novēloti Pircēja vainas vai Pircēja kontrolē esošu apstākļu dēļ.

 

7. LABA KVALITĀTE

 • Pārdošanā esošo preču vispārīgās īpašības ir norādītas katras preces aprakstā. Atšķirību vai pretrunu gadījumā starp preces nosaukumā vai aprakstā norādītajām preču pazīmēm vai īpašībām, preces aprakstā sniegtā informācija tiek uzskatīta par pareizu.
 • Interneta veikalā nopērkamo preču krāsa, forma vai citas īpašības var atšķirties no faktiskā preces izmēra, formas un krāsas Pircēja izmantoto elektronisko ierīču īpašību vai citu tehnisku iemeslu dēļ, ņemot vērā arī saprātīgas atšķirības produktu izskatā.
 • Pārdevējs nav atbildīgs par Preču pasliktināšanos/bojājumiem Pircēja vainas dēļ, par defektiem, kas radušies Preces neregulāras lietošanas rezultātā, par Preces normālu fizisko nolietošanos normālas lietošanas laikā.
 • Lai risinātu vēlāk radušās problēmas, Pircējam ir jāsaglabā pirkuma dokumenti (rēķins, līgums u.c.), kas pierāda, ka Prece iegādāta Pārdevēja interneta veikalā. Bez pārdošanu apliecinoša dokumenta Pārdevējs var atstāt problēmu neatrisinātu.
 • Iesniedzot pretenziju, jāiesniedz arī Prece ar trūkumiem.

 

8. TIESĪBAS ATTEIKTIES NO LĪGUMA. PREČU ATGRIEŠANA

 • Nav uzskatāms, ka pārdevējs ir pārkāpis naudas atgriešanas noteikumus, ja viņš nevar veikt pārskaitījumu pircēja vainas dēļ (preces atgriešanas kavēšanās un sertifikāta neiesniegšana, neprecīzi dati u.t.t.).
 • Atgriežot jebkuru Preci, Pārdevējs neatmaksā Pircējam papildu izmaksas, kas radušās sakarā ar to, ka viņš ir izvēlējies citu Preču nosūtīšanas veidu, nevis parasto Pārdevēja piedāvāto Preču nosūtīšanas veidu.
 • Pārdevējam ir tiesības iesniegt pretenzijas sakarā ar Preču vērtības samazināšanos Pircējam ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc Preces atgriešanas.
 • Ja Pircējs atgriezto Preci ir izmantojis vai izmēģinājis citādāk, nekā tas parasti būtu atļauts veikalā, vai ja viņš Preci ir lietojis vairāk, nekā nepieciešams, lai pārliecinātos par tās raksturu, īpašībām un darbību, tad Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos, un Pārdevējam ir tiesības šo summu ieturēt no atmaksājamās pirkuma cenas.
 • Preces var pielaikot un pārbaudīt, lai pārliecinātos par to piemērotību vai nepiemērotību, taču pielaikošanas laikā ir jānodrošina minimāla ietekme uz Preci un tās iepakojumu. Pielaikošanas izmēģinājums nozīmē līdzvērtīgu izmantošanu, kā tas ir ierasts mazumtirdzniecības iestādēs pirms pirkuma veikšanas.
 • Atgrieztajām Precēm jābūt oriģinālajā iepakojumā, ar oriģinālo marķējumu un tādā pašā komplektācijā kā piegādes brīdī Klientam. Ja Preces iepakojumu var atvērt, nesabojājot iepakojumu, klients apņemas iepakojumu atvērt šādā veidā.
 • Gadījumā, ja Preces oriģinālais iepakojums ir bojāts vai ja Preces izmantošana Preces izmēģinājuma periodā pārsniedz saprātīgo apjomu, kas nepieciešams, lai iepazītos ar Precēm, vai ja atgrieztā Prece nav līdzīgā stāvoklī uz jaunām, līdzīgām Precēm, tad Pārdevējam ir tiesības no Klientam atgriežamās summas vienpusēji ieturēt Preces vērtības samazinājumam atbilstošu kompensāciju. Atlīdzības apmērs tiek noteikts katru reizi, pamatojoties uz iespējamā atgriežamās Preces vērtības samazināšanās apmēru, un kompensācijas apmērs tiks paziņots Klientam pēc iespējas ātrāk pēc atlīdzības apmēra noteikšanas.
 • Preces vērtības samazināšanās apmēru, un kompensācijas apmērs tiks paziņots Klientam pēc iespējas ātrāk pēc atlīdzības apmēra noteikšanas. .
 • Preču atgriešanas izmaksas sedz Pircējs, ja vien atgriešanas iemesls nav saistīts ar to, ka atgriežamā prece neatbilst pasūtītajai (piemēram, nepareiza vai bojāta Prece).
 • Pircējam ir jāatgriež Prece 14 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas vai jāiesniedz pierādījums, ka viņš ir nodevis Preci pārvadātājam iepriekš minētajā termiņā.
 • Saņemot atpakaļ atdotās Preces, Interneta veikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma saņemšanas atgriež Pircējam visas no Pircēja uz līguma pamata saņemtos norēķinus, atskaitot jebkādas saprātīgas izmaksas saskaņā ar Noteikumiem.
 • Interneta veikals var atteikties izsniegt naudas atmaksu, kamēr nav atgrieztas Līgumā noteiktās Preces vai Pircējs ir iesniedzis pierādījumus, ka ir atgriezis preci, atkarībā no tā, kas notiek ātrāk.
 • Interneta veikalam ir tiesības atkāpties no pārdošanas darījuma un pieprasīt no Pircēja Preces atgriešanu, ja Preču cena interneta veikalā kļūdas dēļ ir atzīmēta ievērojami zemāka par Preces tirgus cenu.
 • Lai atteiktos no preces, Pircējam jāiesniedz atteikuma pieteikums.
 • Pircējam ir tiesības ne vēlāk kā divu mēnešu laikā, ja parādās defekts, sazināties ar interneta veikalu, sūtot e-pastu uz tagastus@tellimekoos.ee. Interneta veikals uz patērētāja sūdzību atbild rakstiski vai rakstiski pavairotā formā 15 dienu laikā.
 • Pirms nekvalitatīvas preces maiņas vai atgriešanas, kā arī preču atgriešanas jebkura cita iemesla dēļ, nevis atkāpjoties no pirkuma un pārdošanas līguma, pircējs sazinās ar Pārdevēju un vienojas par Preču atgriešanas vai nomaiņas nosacījumiem.

 

9. PUŠU ATBILDĪBA

 • Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumā, ja kaitējuma cēlonis ir Pircēja, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumu un pienākumu to darīt, neiepazīšanās ar Noteikumiem un/vai pirkuma-pārdošanas līgumu, lai gan viņam tika dota iespēja to darīt. Pārdevējs ir atbildīgs par Interneta veikala darbības traucējumiem un to rezultātā tiešiem zaudējumiem un zaudējumiem, kas jāsedz Pircējam vai trešajām personām, ja tie radušies Pārdevēja tīšas darbības rezultātā.
 • Zaudējumu gadījumā vainīgā puse sedz tikai tiešos otras puses zaudējumus.
 • Pārdevējs nav atbildīgs par pirkuma un pārdošanas līguma pārkāpšanu un/vai preču nepiegādāšanu vai novēlotu piegādi, ja tas noticis trešo pušu rīcības dēļ, vai par apstākļiem, kurus Pārdevējs pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī nevarēja kontrolēt vai saprātīgi paredzēt šos apstākļus vai to novērsošās sekas (force majeure). Ja minētie apstākļi ilgst ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, puses var izbeigt pirkuma un pārdošanas līgumu, savstarpēji vienojoties.
 • Pārdevējs ir atbildīgs Pircēja priekšā un Pircējs ir atbildīgs Pārdevēja priekšā par zaudējumiem, kas nodarīti otrai pusei, pārkāpjot šos noteikumus Igaunijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos paredzētajos gadījumos un apjomā.
 • Pārdevējs nav atbildīgs par Pircējam nodarītajiem zaudējumiem vai par Preču piegādes aizkavēšanos, ja bojājums vai Preces piegādes aizkavēšanās ir radusies apstākļu dēļ, ko Pārdevējs nevarēja ietekmēt un kura ierašanos Pārdevējs neparedzēja un nevarēja paredzēt (force majeure).

 

10. DATU AIZSARDZĪBA

 • Pircēja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
 • Pārdevējs vāc Pircēja personas datus, veidojot klienta kontu un/vai veicot pasūtījumu.
 • Apstrādājamie personas dati ir Pircēja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs un patēriņa preferences.
 • Pārdevējs izmanto personas datus pakalpojumu sniegšanai, tālākai attīstībai un personalizēšanai Pircējam. Galvenokārt ar minētajiem pakalpojumiem ir jāsaprot personalizētu piedāvājumu piedāvāšana, pārdošana un organizēšana Pircējam interneta veikalā.
 • Ievadot datus Interneta veikalā un atbilstoši apstiprinot, Pircējs dod tiesības vākt un apstrādāt Pircēja personas datus un pārsūtīt nepieciešamos datus loģistikas partnerim Preču piegādei.
 • Pārdevējam ir tiesības izmantot Pircēja dzīvesvietas vai atrašanās vietas adresi reklāmas un citas informācijas pārraidīšanai Pircējam.
 • Pircējam ir tiesības jebkurā laikā aizliegt savu personas datu ievākšanu un izmantošanu, ja vien tas nav nepieciešams no līguma izrietošas ​​pretenzijas piedziņai vai preču piegādei. Iepriekš minēto piekrišanu personas datu izmantošanu nevar atsaukt ar atpakaļejošu spēku.
 • Elektronisko personas datu izmantošana tiešajam pastam notiek tikai tad, ja Pircējs tam ir devis piekrišanu Pārdevēja tīmekļa vietnē.
 • Šifrēta datu saziņa ar bankām, norēķinoties par pirkumiem, nodrošina Pircēja personīgo bankas akreditācijas datu drošību, un Pārdevējam tie nav pieejami.
 • Par Pircēju saņemtos personas datus Pārdevējs nenodod trešajām personām.
 • Pārdevējam ir tiesības pārraidīt klienta Facebook Messenger kampaņas, jaunumus un paziņojumus saistībā ar pasūtījumiem.

 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 • Visa Pārdevēja mājaslapā sniegtā informācija, tai skaitā, bet ne tikai, šie Noteikumi un nosacījumi, informācija par Pārdevēju un piedāvātajām precēm, pakalpojumiem un to īpašībām, par Pircēja tiesību atkāpšanās no pirkuma un pārdošanas līguma īstenošanas kārtību, un par Pārdevēja piedāvātajiem garantijas nosacījumiem un garantijām (ja tādas ir) uzskatāmas par Pircējam sniegtām rakstiski.
 • Uz nosacījumiem un starp Pircēju un Pārdevēju noslēgto pirkšanas un pārdošanas līgumu attiecas Igaunijas Republikas tiesību akti.
 • Pārdevējs savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šiem Noteikumiem un nosacījumiem, var nodot trešajai personai jebkurā laikā, neprasot Pircēja piekrišanu un nebrīdinot par to Pircēju.
 • Visas ar Noteikumiem saistītās domstarpības starp Pircēju un Pārdevēju tiks risinātas sarunu ceļā. Ja pusēm 15 (piecpadsmit) dienu laikā sarunu ceļā neizdosies panākt vienošanos par strīdīgo jautājumu, strīdīgie jautājumi tiks galīgi atrisināti Igaunijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā.
 • Pircējs var iesniegt pieprasījumus un/vai pretenzijas Patērētāju strīdu komisijā (Endla 10A, 10122 Tallina; tālrunis 6201 707; e-pasts avaldus@komisjon.ee; vietne https://komisjon.ee/et/) saistībā ar precēm un tiešsaistes veikalā iegādātos pakalpojumus. Pārrobežu strīdu gadījumā Pircējam ir tiesības vērsties Eiropas Savienības Patērētāju konsultāciju centrā https://consumer.ee/.
  Šie noteikumi ir spēkā no 01.09.2022.